Käyttöehdot

Nieve Oy:n konsultaatiopalvelun Käyttöehdot (“Käyttöehdot”)

Luotu 13.7.2023

1. Yleistä käyttöehdoista

Käyttöehtojen yleiset määräykset Nieve Oy ("Nieve") tarjoaa etäyhteyksin sisustussuunnittelupalveluita Kuluttaja-asiakkaille ("Asiakas") luomansa sivuston ("Verkkopalvelu") kautta. Nämä Käyttöehdot koskevat Nieven Verkkopalvelua, josta Asiakas voi hankkia sisustussuunnittelupalveluita. Sisustussuunnitelman saaminen vaatii rekisteröitymistä ja näiden Käyttöehtojen hyväksymistä. Lisäksi Asiakkaan on täytettävä ja toimitettava Verkkopalvelun pyytämät tiedot. Käyttöehtojen ohella Asiakas sitoutuu noudattamaan Nieven kulloinkin voimassa olevia Toimitusehtoja. Verkkopalvelua käyttämällä Asiakas hyväksyy käyttämishetkellä voimassa olevat Käyttöehdot. Nieve pidättää oikeuden muuttaa Käyttöehtoja yksipuolisesti ilmoittamalla muutoksista sähköpostitse tai verkkopalvelun kautta. Asiakkaita suositellaan kuitenkin tarkistamaan käyttöehdot säännöllisesti.  Muutokset astuvat voimaan heti niistä ilmoittamisen jälkeen. 

2. Tekijän oikeudet ja muut immateriaalioikeudet

Verkkopalvelu ja sen aineisto sisältävät tekijänoikeuslaissa ja kansainvälisissä tekijänoikeussopimuksissa tarkoitettua, tekijänoikeuden alaista materiaalia. Omistus- sekä tekijänoikeudet ja kaikki muut Verkkopalvelun ja sen aineiston immateriaalioikeudet (mukaan lukien tekijänoikeudet, rekisteröimättömät ja rekisteröidyt tavaramerkki- ja mallioikeudet, patentit, domain-nimet, liikesalaisuudet sekä tietokantaoikeudet) ovat Nieven, sen yhteistyötahojen tai muiden oikeudenhaltijoiden omistuksessa. Nieve on hankkinut käyttöoikeudet mahdollisiin kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksiin erillisillä sopimuksilla. Kaikki Nieven immateriaalioikeuksista johtuva goodwill kuuluu täysin Nievelle. Kaikki tässä Käyttöehdoissa nimenomaisesti myöntämättömät oikeudet pidätetään. Nieve ja sen yhteistyökumppanit pidättävät oikeuden, mutta eivät ole velvollisia, muokata tai julkaista Asiakkaan Verkkopalveluun toimittamaa aineistoa. Asiakas antaa Nievelle ja sen yhteistyökumppaneille oikeuden käyttää, jäljentää, muokata ja jakaa yleisesti Verkkopalvelussa julkaistavaksi toimittamaansa aineistoa, ellei toisin ole sovittu. Nieven Verkkopalvelun sisällön, sen osien tai sisustussuunnitelmien tallentaminen, julkaiseminen, kopioiminen tai jakelu ilman etukäteistä kirjallista lupaa on kielletty, paitsi henkilökohtaista käyttöä varten tapahtuva tietokoneelle tallentaminen tai tulostaminen.

3. Vastuut

Nieve on itse luomansa sisällön, tekijänoikeuksien sekä muiden immateriaalioikeuksien omistaja ja vastuunkantaja Verkkopalvelussaan. Samoin Nieve pitää huolen siitä, että kolmansilta osapuolilta saatuun aineistoon on olemassa tarvittavat käyttöoikeudet. Kaiken muun Verkkopalvelun sisällön tai sen kautta tai avulla tarjoamansa sisällön osalta Nieve ei ota vastuuta.

Asiakas puolestaan on vastuussa itse toimittamastaan ja jakamastaan sisällöstä Verkkopalveluun. Asiakkaan tulee varmistaa, ettei tämä sisältö loukkaa muiden osapuolten oikeuksia, hyvää tapaa tai Verkkopalvelun käyttöehtoja, eikä aiheuta haittaa tai häiriöitä verkkoinfrastruktuurille, Nieve:lle, sen kumppaneille, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille.

Mikäli Asiakas tuo Verkkopalveluun kuvia tai videoita, on hänellä oltava tarvittavat oikeudet materiaaliin. Lisäksi hänellä tulee olla kuvissa tai videoissa esiintyvien henkilöiden suostumukset siihen, että Nieve voi hyödyntää tätä materiaalia. Tällöin Nieve voi käyttää materiaalia palvelunsa toimittamiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen. Alaikäisten kuvien käytön osalta huoltajan suostumus on pakollinen.

Nieve ei ota vastuuta käyttäjälle tai kolmansille osapuolille aiheutuvista vahingoista, jotka johtuvat Verkkopalvelun käytöstä, teknisistä vioista, viruksista tai muista haitallisista ohjelmistoista. Samoin välillisistä tai odottamattomista vahingoista, joita käyttö tai mahdolliset toimintahäiriöt voivat aiheuttaa Asiakkaan omaisuudelle (mukaan lukien tietokonejärjestelmät ja laitteistot), Nieve ei ota vastuuta niin pitkälle kuin Suomen laki sen sallii.

Nieve asettaa rajoituksen vastuulleen maksullisten palveluiden aiheuttamista suorista vahingoista. Korvausvastuu rajoittuu määrään, joka vastaa yhden (1) suunnittelupaketin hintaa. Maksuttomien palveluiden osalta Nieve ei ota vastuuta suorista, välillisistä tai odottamattomista vahingoista niin pitkälle kuin Suomen lainsäädäntö sallii.

4. Yksityisyyden suoja

Jotta voimme seurata verkkopalvelumme käyttöä ja parantaa käyttäjiemme tietoturvaa, saatamme ajoittain siirtää ns. evästeitä ("cookies") käyttäjän tietokoneelle. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkoselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä hyödynnetään esimerkiksi silloin, kun halutaan säilyttää käyttäjän tietoja hänen siirtyessään yhdeltä sivulta toiselle verkkopalvelussamme. Evästeiden avulla voimme kerätä tietoja kuten käyttäjän IP-osoite, kellonaika, selaillut sivut, selaimen tyyppi, mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on saapunut sivuillemme, miltä palvelimelta hän on tullut sivuillemme ja miltä verkkotunnuksesta hän on tullut sivuillemme.

Käytämme Luovimma-verkkosivustoillamme Google Analytics -seurantaohjelmaa, joka auttaa meitä ymmärtämään, miten käyttäjät vuorovaikuttavat sivustomme kanssa. Google Analytics käyttää evästeitä kerätäkseen anonyymiä tietoa sivustomme käytöstä, joka tallennetaan Googlen palvelimille. Google Analyticsin käyttöehtojen mukaan Google ei yhdistä kerättyjä IP-osoitteita muihin Googlen hallussa oleviin tietoihin.

EU:n ja Yhdysvaltojen välillä on neuvotteluja ja kehitteillä olevia tietosuojakehyksiä, jotka tähtäävät henkilötietojen siirtojen suojan varmistamiseen. Kunnes tällainen kehys on virallisesti vahvistettu ja voimassa, sitoudumme käyttämään muita asianmukaisia suojatoimenpiteitä, kuten vakiosopimuslausekkeita, varmistaaksemme, että kaikki EU:n alueelta siirrettävät henkilötiedot ovat riittävästi suojattuja.

Google voi siirtää Google Analyticsin keräämiä tietoja kolmansille osapuolille, mikäli laki niin edellyttää tai jos kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja Googlen lukuun. Käyttäjät voivat kieltäytyä Google Analyticsin evästeiden käytöstä lataamalla ja asentamalla Google Analytics Opt-out Browser Add-on -lisäosan.

Huomioimme käyttäjän yksityisyyden ja teemme kaikkemme suojataksemme kerättyjä tietoja asianmukaisin menetelmin.


5. Käyttäjän velvollisuudet

Asiakkaan on pidettävä Verkkopalvelun käyttöön vaadittavat käyttäjätunnus ja salasana salassa, jotta ne eivät joudu ulkopuolisten tietoon. Asiakas on vastuussa kaikista toimista, jotka on tehty hänen käyttäjätunnuksellaan. Jos Asiakas huomaa käyttäjätunnuksensa tai salasanansa joutuneen luvattomaan käyttöön tai muuhun turvallisuusrikkomukseen, on hänen viipymättä ilmoitettava tästä Nieve:lle. Asiakkaan on itse hankittava ja huolehdittava kustannuksistaan liittyen laitteisiin, yhteyksiin ja ohjelmistoihin, joita tarvitaan Verkkopalvelun käyttöön.

6. Nieven velvollisuudet

Nieve pyrkii toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet, jotta Verkkopalvelu olisi pääsääntöisesti saatavilla ympäri vuorokauden. Nieve kuitenkin pidättää itsellään oikeuden keskeyttää Verkkopalvelun tai sen osan toiminnan väliaikaisesti, jos yhtiö katsoo siihen olevan syyn, kuten mutta ei rajoittuen:
  • huoltoon;
  • asennukseen;
  • muutostöihin;
  • turvallisuuden parantamiseen;
  • järjestelmän ylikuormituksen estämiseen tai muusta vastaavasta syystä.
Nieve on sitoutunut ilmoittamaan asiakkailleen sähköpostitse, jos Verkkopalvelu joutuu tietomurron kohteeksi. Verkkohyökkäyksistä Nieve on velvollinen raportoimaan viipymättä tietosuojaviranomaiselle. Nieve varaa itselleen oikeuden tehdä muutoksia Verkkopalvelussaan, lisätä tai poistaa osia siitä tai lopettaa Verkkopalvelun ylläpidon osittain tai kokonaan. Lisäksi Nieve voi poistaa Asiakkaan pääsyn Verkkopalveluun, esimerkiksi asiattoman käyttäytymisen tai häirinnän vuoksi.

7. Tietoturva

Kaikki kerätty informaatio pidetään luottamuksellisena. Nieve tekee kaikkensa, käyttäen erilaisia teknologisia keinoja, suojatakseen ja minimoidakseen riskit liittyen luvattomaan tietojen käyttöön ja mahdolliseen väärinkäyttöön. Asiakkaan tulee ymmärtää, että internet ei ole täysin turvallinen kaikista näkökulmista. Lisäinformaatiota voit löytää tietosuojaselosteestamme.

8. Henkilötietojen tallennus ja käyttö

Asiakas antaa luvan, että hänen digitaaliseen palveluumme rekisteröityessään jättämänsä henkilötiedot tallentuvat Nieven asiakasrekisteriin, ja näitä tietoja voidaan hyödyntää esimerkiksi tilastollisen datan keräämiseen palvelun käytöstä sekä suoramyynnin tarkoituksiin. Nieve on sitoutunut kunnioittamaan Asiakkaan yksityisyyden suojaa ja käsittelemään henkilötietoja vastuullisesti. Henkilötietoja ei jaeta kolmansille osapuolille suoramyynnin tarkoituksiin ilman Asiakkaan antamaa lupaa. Tietoa henkilötietojen käytöstä voit lukea tietosuojakäytännöstämme. Nieve saattaa käyttää alihankkijoita palvelunsa tarjoamiseen, jolloin voi olla tarpeen luovuttaa Asiakkaan henkilötietoja alihankkijoille palvelun toteuttamiseksi. Alihankkijat eivät saa hyödyntää palvelun tarjoamiseksi luovutettuja henkilötietoja muissa tarkoituksissa, ja Nieve vaatii, että sen käyttämät alihankkijat kunnioittavat Asiakkaiden yksityisyyttä. Asiakas voi tarkastella ja päivittää omia henkilötietojaan digitaalisen palvelumme käyttöliittymän kautta.

9. Käyttöehtojen muuttaminen

Nievellä on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja tarvittaessa. Asiakasta kehotetaan tarkistamaan säännöllisesti voimassaolevat Käyttöehdot.

10. Sovellettava lainsäädäntö

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Näillä Käyttöehdoilla ei rajata Suomen pakottavan lainsäädännön mukaisia kuluttajan oikeuksia. Jos Palveluntarjoaja ja käyttäjä eivät pääse neuvotteluteitse yhteisymmärrykseen mahdollisessa riitatilanteessa, ratkaistaan riita ensiasteena Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa.

11. Yhteystiedot

Nieve Oy myynti@luovimma.com